Wat is mediation?

Mediation bestaat uit een aantal gestructureerde gesprekken onder deskundige leiding van een onpartijdige en onafhankelijke mediator, waarbij de betrokken partijen onderling tot afspraken komen. De afspraken worden gebaseerd op de belangen en de behoeftes van betrokken partijen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Juist in het onderwijs waar samenwerking centraal staat en onderling vertrouwen een onmisbaar fundament is, is mediation een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden.

Onze mediators zijn registermediator en werken volgens de regels van het MfN (Mediators federatie Nederland). Dit is een beschermde titel en dit betekent dat zij voldoen aan de MfN-kwaliteitseisen en werken onder de door de MfN vastgestelde condities.

“COM helpt scholen, ouders en leerlingen bij het oplossen van hun conflicten op school”

Ik wil meer weten over online mediation

“Conflicten verdwijnen niet vanzelf”