Wat bieden wij nog meer?

Het Centrum Onderwijs Mediation is een landelijk netwerk van ervaren mediators met bijzondere expertise op het gebied van onderwijs.

In welke situaties kunnen wij iets voor u betekenen?
In de eerste plaats kunt u ons natuurlijk altijd benaderen voor een mediation.
De meeste van onze mediators zijn echter ook nog op andere wijze werkzaam in het onderwijsveld. Het kernwoord voor onze activiteiten is ‘conflict’, ‘onrust’ of ‘herstel’.

Het kan zijn dat u meer fundamenteel iets wilt doen met de omgang met conflcten op uw school.
Of misschien is er sprake van een moeizame relatie tussen personen of binnen een team of groep(en) of tussen groepen onderling.
Of er is onrust onder de ouders en u krijgt de vinger er niet achter..

Niet altijd zal mediation in traditionele zin de geëigende oplossing zijn: (team)coaching, training, en beleidsondersteuning in conflictbeheersing en –hantering, implementeren van peermediation of een herstelgericht systeem zijn ook manieren om uit een ontstane situatie te geraken.

In de rechter kolom vindt u een nadere omschrijving van onze diverse diensten.In de profielen van onze mediators leest u meer over hun specifieke expertise.

Wilt u graag advies over welke dienst in uw situatie het beste past?
Stel uw vraag dan via het contactformulier stellen of bel met één van onze bestuursleden. Dan helpen wij u bij het vinden van een mediator wiens expertise het best aansluit bij uw vraag.