Miniportretten van Mediators – Zakia Luitwieler

Het COM is trots op haar mediators. In de serie Miniportretten van Mediators gaat Ardi Roelofs in gesprek met collega’s. Met deze boeiende interviews geeft zij een inkijkje in de beslotenheid van de praktijk. Wat doet een mediator om de spanning uit het conflict te halen? Iedere mediator heeft een eigen aanpak en specialisme. In deze editie het Miniportret van Zakia Luitwieler, MfN arbeidsmediator, geaccrediteerd CEDR Business Mediator. Met een specialisme in bemiddeling in het Engels, Frans en Italiaans. Lees verder >> 

Hoe online pesten volledig uit de hand kan lopen

Het stomme is dat niemand meer weet wat de aanleiding was. Marit werd zo ernstig bedreigd dat ze het leven niet meer zag zitten. Ze was al 3 jaar vriendinnen met 4 andere meiden. Opeens mocht ze niet meer in de app groep en werd op school met de nek aangekeken. Een doodsbedreiging was de druppel en leidde tot een aangifte. “Joris zoent slap” Marit was een wat stoere meid en zat in het 2e jaar van de VMBO. Ze liep vaak voorop en kon goed van zich afbijten. Thuis had ze het niet makkelijk en logeerde daarom regelmatig bij Nancy. Nancy was het tegenovergestelde van Marit en vond het wel cool om met Marit bevriend te zijn. Ze deelden hun diepste geheimen. Ook over vriendjes. En daar lijkt het mis te zijn gegaan. Marit heeft kennelijk op social media een keer een flauwe opmerking gemaakt over een vriendje van Lees meer …

Hoe ontstaat ruis en onbegrip?

Stel je voor: iemand vertelt iets, wat bij jou helemaal in het verkeerde keelgat schiet. Je hebt hier vervolgens de hele dag last van. Herkenbaar? Met onderstaande tips ontdek je hoe je simpel kunt achterhalen wat iemand eigenlijk bedoelt met die ene opmerking. Hoe werkt dat?Alles wat wij horen of zien, koppelen we aan eerdere ervaringen, inclusief herinneringen aan geur, kleur, klank en gedrag. Wij mensen zijn dus geneigd om iets vanuit die eerdere beleving te verbinden aan een nieuwe opmerking, actie of gebeurtenis. Dat doen wij onbewust. En het geldt zowel voor negatieve en positieve ervaringen. Het is jouw interpretatie. Maar is dat ook echt wat de ander bedoelt? DIY-conflict tips Tel dan eens tot 10, blaas stoom af (thuis, niet bij een andere collega). Praat erover rechtstreeks met degene die de opmerking maakte (dus niet met een collega). Vertel vanuit jezelf wat die opmerking met je doet ( Lees meer …

Miniportretten van Mediators – Nicole Schuring

Het COM is trots op haar mediators. In de serie Miniportretten van Mediators gaat Ardi Roelofs in gesprek met collega’s. Met deze boeiende interviews geeft zij een inkijkje in de beslotenheid van de praktijk. Wat doet een mediator om de spanning uit het conflict te halen? Iedere mediator heeft een eigen aanpak en specialisme. In deze editie het Miniportret van Nicole Schuring, MfN-arbeidsmediator, organisatieadviseur en coach. Lees haar verhaal hier >>

Miniportretten van Mediators – Jannie Kieft

Het COM is trots op haar leden. Onze leden stellen zich graag aan je voor. Ardi Roelofs maakt van enkele leden een Miniportret. In deze editie stelt Jannie Kieft zich voor. Zij is reeds 10 jaar lid van het COM. Jannie Kieft is naast zelfstandig gevestigd MfN onderwijsmediator ook peer reviewer voor de Mediaton Federatie Nederland (MfN), bestuurslid van Stichting Herstelcirkels en tot 2021 bestuurslid van het Centrum voor Onderwijsmediation (COM). Lees haar inspirerend verhaal hier >>

Pesten

en de wijsheid van kinderen Een pestsituatie in groep 6. Twee jongens van 10 jaar. Het gaat al niet lekker tussen hun vanaf groep 3. Maar nu loopt het de spuigaten uit. Beide jongens willen regelmatig niet naar school, klagen over buikpijn, hun school- en sport-prestaties dalen. De ouders trekken wanhopig aan de bel bij school. “Doe iets! Dit kán zo niet langer!” Beide ouders zien hun kind als slachtoffer en het scheelt niet veel of de ouders gaan elkaar te lijf. Het ene jongetje reageert met huilen of vluchten. Hij heeft niet veel vriendjes. Het andere jongetje reageert met ‘boeit-me-niks’ gedrag en heeft een zwerm vriendjes om zich heen.  Doemt uit deze schets al een ‘dader’ en ‘slachtoffer’ op? Een ‘sterke’ en een ‘zwakke’? Betrappen we onszelf al op de neiging om het jongetje dat huilt en vlucht te beschermen en het jongetje dat onaangedaan lijkt te berispen? Het Lees meer …

De ruziekamer

De ‘ruziekamer’. Nu we zo dicht op elkaars lip zitten en zo weinig mogelijkheden hebben om even te ontsnappen aan al die interactie in eigen kleine kring, zullen er ongetwijfeld irritaties en ruzie(tjes) komen. Zeker als het allemaal wat langer gaat duren. Laten we daarom een bepaalde plek in huis kiezen om die ruzies te ‘hebben’. En laten we die plek de ‘ruziekamer’ noemen. Dominic Barter, grondlegger van Restorative Circles (‘Herstelcirkels’) zegt: “elk huis heeft een keuken, omdat we weten dat we elke dag weer honger krijgen en willen eten. En elk huis heeft slaapkamers, omdat we, ook al worden we ‘s ochtends uitgerust en fit wakker, elke avond weer slaap nodig hebben. Waarom hebben huizen en gebouwen dan eigenlijk geen ‘ruziekamer’? We weten immers dat waar mensen samen leven, wonen en werken, er met regelmaat ruzie zal zijn? Of wrijving of ergernis? En dat is niet erg. Ruzie is Lees meer …

Hoe hou je het leuk thuis?

Het wordt inmiddels afgezaagd om te zeggen dat het ongewone tijden zijn. Deze tijden waarin kinderen thuis onderwijs volgen en ouders thuis werken. Maar dat we eraan wennen, betekent niet persé dat het makkelijker wordt. We zitten met zijn allen dichter op elkaars lip dan we gewoon zijn. Dat kan irritaties en ergernissen oproepen. Dat is normaal en menselijk. We hoeven ze niet te ontkennen of weg te poetsen. Daardoor verdwijnen ze niet , ze worden eerder groter. Maar hoe zorgen we nou dat deze irritaties niet de overhand krijgen? Dát kan door niet te wachten tot het zover is. Dat kan door ons vóór te bereiden. Als mediators weten we maar al te goed dat conflicten erger worden doordat mensen er te lang niets mee doen. Niet omdat ze het prima vinden, maar omdat het ongemakkelijk is en men niet weet wat men zou kúnnen doen. Daarom is het zo Lees meer …

Peer-mediation

Hoogleraar Maurits Barendregt zei het al in 2006(!), in zijn nieuwjaarsessay voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling: “Kinderen komen gepokt en gemazeld in kennis en vaardigheden de arbeidsmarkt op. Maar het allerbelangrijkste wat ze nodig hebben in deze maatschappij: de vaardigheid om relaties aan te gaan en te onderhouden, dat moeten ze zelf maar uitzoeken”. Tien jaar later herhaalden David Reybroeck en Thomas d’Ansembourg het nog eens in ‘Vrede kun je leren’ (2016): “Voor alle vaardigheden die we willen leren gaan we op  ‘les’, voor alles hebben we een diploma nodig. Behalve voor die ene vaardigheid die aan de basis van alle welzijn ligt: hoe kunnen we verbinding met anderen bereiken en bewaren. Maar ook dat valt te leren”. Sinds 2006 is de competentie om relaties te kunnen aangaan en te kunnen onderhouden alleen maar belangrijker geworden om te kunnen functioneren in de maatschappij. Wij zijn er zeker van dat Lees meer …

💫 Lichtpuntjes 💫

Kerst is achter de rug en was fijn, in de warme bedding van familie. Nu is het bijna oudjaar. De dagen zijn donker en dragen het risico van somberte in zich. Gelukkig heb ik een paar dingen gelezen die voor lichtpuntjes zorgen en hoop bieden. Die wil ik graag met jullie delen:  💫  Gert Jan Segers in het eindejaars-themanummer ‘Schuld en Vergeving’ van De Groene Amsterdammer:‘Vergeven kan je hart zacht maken. Als je niet vergeeft, word je bitter. Dan vergiftig je je eigen ziel.’ […] “Vergeving tussen mensen onderling kan volgens Segers alleen ‘als het lelijke kwaad op tafel komt’. Mensen moeten hun boosheid kunnen uiten, er moet ruimte zijn voor gerechtvaardigde woede. Als mensen die uiten, dan kan het zijn dat degene die de pijn heeft veroorzaakt, blijkt niet te hebben geweten welke pijn hij veroorzaakte.’ […] Segers ziet een toegenomen genadeloosheid in de sociale media en in de Lees meer …