VOLG ONS OP:

Veiligheidsmonitor

Veilig op School 2021-2022 (po en vo)

Nieuwsbrief

Veiligheidsmonitor Veilig op School 2021-2022 (po en vo)
Onderzoek in opdracht van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, maart 2023

Uit deze monitor blijkt temeer dat pesten een hardnekkig fenomeen is. Ondanks veiligheidsplannen, pest-protocollen en gedragsregels op scholen blijft pesten voorkomen, ook al is het verheugend dat het merendeel van de leerlingen en personeel niet gepest wordt. Uit de veiligheidsmonitor 2021-2022 blijkt dat de meerderheid van de leerlingen en het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zich veilig voelt op school. Exact gaat het om 97% van de leerlingen in PO en VO, 96% van het PO-personeel en 95% van het VO-personeel.

Tegelijkertijd is in vergelijking met vorig jaar de frequentie van pesten fors toegenomen in zowel het primair als het voorgezet onderwijs. 

Bij PO-leerlingen is dat 17% (was 14%) en VO-leerlingen rapporteerden 9% (was 6%). Het gaat in de meeste gevallen om mondeling pestgedrag. Lhbt-leerlingen worden beduidend vaker gepest dan andere leerlingen en meestal is dat vanwege hun seksuele geaardheid, uiterlijk of geslacht. Ook is er sprake van een lichte toename van het pesten onder en door personeel. 

Zichtbaarheid
Naast deze zelfrapportage over de frequentie van pesten, komt tevens naar voren dat een groot deel van de leerlingen en personeel getuige is geweest van systematisch en langdurig pesten van een of meerdere leerlingen op school. In het voortgezet gaat het om 43% van het personeel en 39% van de leerlingen. In het basisonderwijs gaat het om 19% van het personeel en meer dan de helft van de basisschoolleerlingen was er getuige van.
Opvallend is dat personeel in het basisonderwijs relatief minder vaak getuige was van pestgedrag bij leerlingen terwijl het aandeel leerlingen dat aangeeft gepest te zijn, is toegenomen. Dit zou kunnen duiden op pestgedrag dat zich buiten het blikveld van de leerkracht afspeelt.

Meldingsbereidheid
Uit de monitor blijkt dat 20% van de gepeste leerlingen in het PO en 30% in het VO hier geen melding van maakt. In het PO is de reden om het niet te melden vaak omdat ze het niet durven, en in het VO is het veelal omdat ze het niet nodig vinden of er geen vertrouwen in hebben dat er iets mee gebeurt. Uit de monitor blijkt namelijk ook dat bij iets meer dan 30% van gemelde pesterijen in het voortgezet onderwijs er niets is gedaan met de melding. Daarnaast is bijna 20% van de meldingen niet opgelost. Wanneer er geen opvolging is, draagt dat uiteraard niet bij aan de meldingsbereidheid. Lees verder in Veiligheidsmonitor Veilig op School 2021-2022

Andere interessante links:
https://www.nji.nl/pesten
https://www.pestweb.nl
https://www.rijksoverheid.nl/pesten

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

inschrijven nieuwsbrief