VOLG ONS OP:

trainingen &
workshops

Centrum Onderwijs Mediation

tweedaagse training

PEERMEDIATION DOCENTEN EN LEERLINGEN

Training peermediation voor docenten
Uit ervaring blijkt dat het succes van een peermediationproject voor een groot deel afhangt van de bereidheid van docenten en OOPers* om leerlingen door te verwijzen naar peermediation. 
Daarom worden team, directie en onderwijsondersteundend personeel in vier dagdelen vertrouwd gemaakt met de methode peermediation. Zo ontwikkelen zij het vertrouwen om hun verwijzersrol goed te kunnen vervullen. Deze verwijzersrol is belangrijk voor de duurzaamheid van het project. 

Inhoud:

 • basiskennis over conflicten en mediation
 • het verschil tussen ‘gewone’ gesprekstechnieken en bemiddelen
 • het stappenplan dat de peermediators gaan hanteren
 • de verwijzersrol 
  de inbedding van peermediation in de school.

Het is een interactieve tweedaagse waarin de teamleden (o.a.) de training aan de leerlingen in ingedikte vorm zullen doorlopen. In rollenspellen zullen zijj ervaren waar de leerlingen voor komen te staan en wat zij gaan leren om zo het vertrouwen te ontwikkelen dat de leerlingen goed worden uitgerust voor hun taak. Resultaat: 

 • basiskennis over conflicten, oorzaak, aanleiding, wat escaleert en wat dé-escaleert
 • inzicht in mediationvaardigheden, betekenis van luisteren, van neutraliteit en partij-autonomie
 • kennis van de methode peermediation
 • bewustzijn van het belang van hun verwijzersrol

Het is gebruikelijk dat na het doorlopen van deze training de coördinatoren peermediation worden gekozen. De coördinatoren zijn de trekkers. van het project, binnen de school,  zij zullen de peermediators begeleiden bij hun werk, zij zullen intervisie- of andere leerbijeenkomsten organiseren én nieuwe lichtingen peermediators opleiden.
De coördinatoren zijn aanwezig bij de leerlingtraining in het kader van ‘train de trainer’. 

*OOP: onderwijsondersteunden personeel

Training peermediation voor leerlingen
De leerlingen worden in 5 dagdelen – onder schooltijd – opgeleid voor hun rol als peermediator. 

Inhoud

 • conflicten, wat zijn dat eigenlijk? Hoe ontstaan ze, wat maakt ze erger, wat minder erg?
 • mediationvaardigheden in bredere zin, 
 • luisteren, het belang van goed luisteren en hoe doe je dat?
 • gevoelens en behoeften onder gedrag
 • wat het betekent het om ‘neutraal te zijn’,
 • mijn eigen conflictstijl
 • en natuurlijk de methodiek voor de bemiddelingsgesprekken: een duidelijk stappenplan wat erg behulpzaam is bij het bemiddelen. 
 • In rollenspellen zullen de leerlingen de bemiddelingssituatie ervaren vanuit alle posities en kunnen zij actief oefenen voor hun rol als bemiddelaar. 


Resultaat
De leerlingen hebben de nodige kennis en vaardigheden om hun rol als peermediator te vervullen.  

 

inschrijven nieuwsbrief