VOLG ONS OP:

trainingen &
workshops

Centrum Onderwijs Mediation

tweedaagse introductietraining

begeleiden herstelcirkels

Verlang jij naar een schoolcultuur waarin conflicten op een respectvolle en constructieve manier worden aangegaan? Maak dan kennis met het waardevolle gedachtengoed van Herstelcirkels in deze tweedaagse introductietraining.  school willen invoeren.

Herstelcirkels
Herstelcirkels is een manier om met conflicten om te gaan binnen een gemeenschap. Dat kan een familie zijn, een vereniging, een kerk, een wijk, een organisatie en ook een school. Herstelcirkels vertrekt vanuit de visie dat conflicten normaal en nodig zijn; dat conflicten waardevolle informatie bevatten over wat er niet goed gaat binnen de gemeenschap en daarom zo snel mogelijk samen met de betrokkenen onderzocht moeten worden. 
Waar in gezonde communicatie sprake is van een balans tussen zenden en ontvangen, verdwijnt in een conflictsituatie het vermogen om te ontvangen (te luisteren) al snel. 

Vanuit de overtuiging dat ieder mens van betekenis wil zijn en dat ieder mens gehoord wil worden, brengt herstelcirkels het luisteren terug in de communicatie.  Herstelcirkels maakt daarvoor gebruik van een specifieke vorm van dialoog, waarin alle betrokkenen de gelegenheid krijgen zichzelf volledig te uiten in hun behoeften, hierin gehoord te worden en de ander(en) te horen.

En keer op keer blijkt dat oprecht ‘gehoord worden’ de bereidheid creëert om ook de ánder weer te willen en kunnen horen. Waardoor er ruimte ontstaat om na te denken over wat er nodig is om alle behoeften te erkennen en honoreren en hoe ieder daaraan kan bijdragen.  

Voor wie?
Bevlogen onderwijsmensen die zoeken naar een manier om constructief met conflicten willen omgaan; die conflicten durven te zien als een signaal dat er iets niet goed gaat binnen de gemeenschap, dat er iets is dat aandacht nodig heeft. Onderwijsmensen die van hun school een herstelgerichte gemeenschap willen maken. 

Inhoud van de tweedaagse 
In deze training besteden we aandacht aan:

  • herstelcirkels – achterliggend gedachtengoed en proces
  • de 3 fasen – voorcirkel / cirkel / nacirkel, met specifieke basisvragen
  • werkwijze begeleider, inclusief de begeleiderscirkel
  • betekenis en belang van een herstelsysteem

We zullen veel oefenen zodat ieder de kans krijgt om herstelcirkels te ervaren vanuit de verschillende posities (aanvrager, deelnemer of begeleider van het herstelcirkelproces).

inschrijven nieuwsbrief