VOLG ONS OP:

trainingen &
workshops

Centrum Onderwijs Mediation

training

SYSTEEMDENKEN VOOR IB’ERS

Beschrijving
Als intern begeleider voer je verschillende taken uit die de school ondersteunen buiten de leerkracht om. Vaak heb je te maken met zowel de directeur, het docententeam en als met ouders. Hoe zorg je dat je niet vastloopt door allerlei ingesleten gedragspatronen tussen mensen?

Systeemdenken
Systeemdenken gaat over betekenis geven aan relaties en over de soms ingesleten gedragspatronen tussen mensen. Het zijn deze patronen en de wijze waarop mensen elkaar zien en met elkaar omgaan, die een goede samenwerking of een gewenste organisatieverandering in de weg staan.

Als er in een samenwerking spanningen of conflicten zijn, richt de aandacht zich vaak snel op de schuldvraag: ‘Bij wie zit de fout?’ Systeemdenken verlegt deze focus op schuld, naar aandacht voor relaties tussen mensen en hun onderlinge interactiepatronen. Patronen die samenwerking of organisatieverandering in de weg staan, worden zichtbaar gemaakt. Door dit nieuwe inzicht, nemen spanningen af en worden conflicten opgelost. Er ontstaat ruimte voor bloeiende samenwerking.

Resultaat
Doel is om de IB’ers kennis te laten maken met het systemisch gedachtegoed, zodat zij meer inzicht krijgen in de interactiepatronen die er tussen ouders (of directeur of leerkrachten) en henzelf spelen.

  • Korte introductie systeemdenken en systemisch kijken
  • Inzicht in circulaire patronen, triades, construeren helende waarheid, onschuldigen
  • Meer inzicht krijgen in systeemperspectief door analyse op basis van eigen casuïstiek

Voor wie?
Intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals die niet lesgeven.

Waar en wanneer?
Datum: Op aanvraag. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Locatie: nader te bepalen

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
Bij minder dan 8 deelnemers gaat de training niet door en krijg je hier bericht over. Als je niet meer mee kunt doen, omdat de groep vol is, krijg je hier uiteraard ook bericht over.

Wat kost het?
Prijs op aanvraag. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Je ontvangt 2 PE-punten in categorie 1A.

*De trainer is CRKBO-geregistreerd en kan desgewenst BTW-vrij factureren.

Inhoud
De workshop bestaat uit een interactieve presentatie over systeemdenken en systemisch kijken. Tevens worden een aantal belangrijke systemische principes uitgelegd waar we mee aan de slag gaan. Ter voorbereiding op de bijeenkomst wordt gevraagd om een casus voor te bereiden. De casussen worden in kleine groepen uitgewerkt en benut om meer inzicht te krijgen in het systeem perspectief.

Heb je vragen?
Neem contact met ons op of mail en via mail info@onderwijsmediation.nl of bel: 085-4012487.

inschrijven nieuwsbrief