Nicole Schuring

Specialist inMediation
Team mediation
Herstelcirkels
AchtergrondWie ben ik?
Mediator bij (team)conflicten en samenwerkingsissues. Professioneel en persoonlijk. Socioloog en oud docent economie. Werkzaam in de onderwijsbranche, in de (semi)publieke en private sector.

Onderwijs is een onmisbaar fundament is in de samenleving. Er werken mensen die met idealisme en vakmanschap een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van onze kinderen en daarmee aan een betere samenleving. Hoe mooi om hieraan bij te dragen en de onderwijsgemeenschap te laten ervaren dat het mogelijk is om constructief met conflicten om te gaan.

Wat doe ik?
Mediation tussen collega’s, tussen docent en directeur, binnen teams, tussen bestuur en Raad van Toezicht, als er conflicten zijn met ouders, tussen schoolteam en directeur of met de GMR/MR. Verder begeleid ik scholen bij teamontwikkeling, coach ik directeuren bij verandertrajecten en fusies, geef ik intervisie en verzorg ik trainingen op het gebied van conflicthantering, leiderschap en verandermanagement.

Mijn aanpak
Ik kijk vooral wat er zich tussen mensen afspeelt. Daarbij breng ik veiligheid en kom ik dichtbij. Door vragen te stellen, emoties concreet te maken en aandacht voor waar het jou raakt, ontstaat beweging. Met positieve energie, creativiteit in oplossingsrichtingen en het serieus nemen van wat er speelt, weet ik de spanning in het conflict te verkleinen. In plaats van het maken van oorzaak-gevolg-schuld-analyses, probeer ik zicht te krijgen op patronen die niemand gewild heeft, maar die toch iedereen in zijn greep lijken te hebben. Het vanuit verschillende posities naar het conflict te kijken helpt bij het behalen van een duurzaam succesvol resultaat.
LocatieRotterdam
Telefoon06-20612194
Email nicole@nicoleschuring.nlButton contact
Websitewww.nicoleschuring.nl

Bertie de Beuze

Specialist inMediation
AchtergrondWie ben ik?
Ik vervul graag een rol van betekenis in de omgeving waarin ik mij bevind. En die omgeving heeft (vrijwel) altijd met onderwijs te maken.
Werken met mensen levert mij energie op.
Vertrouwen, openheid en goede communicatie zijn voorwaarden voor mij in de relatie met anderen.

Wat doe ik?
Gedurende mijn langdurige loopbaan in het onderwijs heb ik diverse rollen vervuld: van leraar tot directeur, van adviseur en coach tot interim directeur. Het inspireert me om in verschillende rollen met onderwijs bezig te zijn. En van betekenis te zijn voor de professional in het onderwijs. De leerlingen hebben professionals nodig die goed toegerust zijn voor hun boeiende taak. Soms loopt dat niet helemaal zoals het zou moeten. En dan kan er een buitenstaander nodig zijn om het proces te klaren. Ik ben graag die buitenstaander…. Een buitenstaander die haar werk doet vanuit betrokkenheid en verbinding en met professionele distantie.

Wat kan ik voor u betekenen?
In situaties waarin de communicatie stagneert, de samenwerking blokkeert of voortgang belemmerd wordt kan ik van betekenis voor u zijn!
Arbeidsconflict? Problemen met samenwerking? Slecht functionerend team? Ik ga graag in gesprek om, in samenspraak met u, tot de beste aanpak te komen.
LocatieAlkmaar
Telefoon06-20960985
Email debeuze@mediationhuis.nlButton contact
Websitewww.mediationhuis.nl

Mieke Gondrie

Specialist in
AchtergrondAls ambulant begeleider in het onderwijs in Hengelo in Twente heb ik regelmatig te maken met conflictsituaties. Ik zie welke gevolgen conflicten kunnen hebben op relaties, de werkzaamheden en het welbevinden van collega’s, ouders en leerlingen. Daarbij constateer ik steeds met pijn in mijn hart: Het kind is altijd de dupe. Het komt het kind ten goede als de betrokken volwassenen naar overeenkomsten zoeken. Dat ouders en leerkrachten onderling, ondanks verschillen in inzicht, algemene delers vinden. Begrip van elkaars omstandigheden en beweegredenen maakt dat partijen weer dichter bij elkaar komen. Het voelt goed daar steeds weer aan bij te kunnen dragen!

Op de scholen in Twente werk ik bij conflicten tussen leerlingen graag met peermediation, een bemiddelingsvorm voor en door leerlingen die veel voordelen biedt.

Conflict is pas opgelost als twee partijen tevreden zijn met de oplossing

Hoe werk ik
Als mediator werk ik al een aantal jaren in Hengelo, Enschede en Twente bij bedrijven, de overheid en op scholen. Vaak hoor ik terug van klanten dat ik makkelijk benaderbaar ben en een mensen-mens. Klanten voelen zich bij mij snel op hun gemak. Dat is belangrijk als het erom gaat uw verhaal vrijuit te kunnen vertellen. Mediation betekent voor mij, u en degenen die bij het conflict betrokken zijn weer bij elkaar brengen. Door zonder oordeel te luisteren, door te vragen, snel tot de kern van het probleem te komen, verdraagzaamheid te stimuleren en u aan het denken te zetten. Daarbij ga ik voortvarend en vasthoudend te werk zodat u snel ervaart dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Als er bij echtscheidingsmediation en familiemediation kinderen betrokken zijn besteed ik aan hen extra aandacht.
LocatieHengelo
Telefoon06- 41194013
Email info@gripopconflict.nlButton contact
Websitewww.gripopconflict.nl