Tineke Otter

Meer over Tineke Otter

Specialist inMediation:
- Soort conflicten in het onderwijs: leerlingen/ ouders/ team/arbeidsvoorwaarden/ziekte/ bestuur-directie
- Mediation in het maatschappelijk veld: naast onderwijs ook overheid, gezondheidszorg, veiligheid en wonen
- Geregistreerd MfN en ADR Rechtbankmediator voor Mediation in strafzaken en Arbeidsmediation

Trainingen:
Vanuit mijn maatschappelijke bevlogenheid zit ik in het bestuur van de stichting Wijkinzicht. We hebben een eigen trainingsbureau waarmee we vaak in buurten en ook op scholen jongeren conflictvaardig maken. Daarnaast hebben we trainingen die we op maat kunnen inrichten in
- Effectief communiceren
- Feedback geven
- Omgaan met ruzie (ook voor ouders van jonge kinderen)
AchtergrondWie ben ik?

Van jongs af aan was ik me er sterk bewust van dat je geluk mede afhangt van waar je wieg heeft gestaan. Ik word dan ook gedreven om de wereld een beetje mooier te maken. Jarenlang ben ik werkzaam geweest in de ‘not for profit’ sector, zoals de politie, justitie, gemeente, zorg en woningcorporaties. Mijn opleidingen zijn altijd volgend geweest aan mijn beroep. Ik leer graag. Gedurende mijn hele loopbaan heb ik vele spraakmakende maatschappelijke processen en projecten ontwikkeld. Daardoor werd ik vaak gevraagd om gastlessen te geven van de basisschool tot in het WO. Als organisatiedeskundige heb ik meerdere adviestrajecten ook binnen het onderwijs uitgevoerd, waardoor ik de onderwijswereld vanuit verschillende perspectieven beter heb leren kennen. Nu ben ik oa gastdocent bij de MBO Rijn IJssel in de toepassing van de meldcode huiselijk geweld en heb een samenwerkingsverband met de HAN-hogeschool in het project werkwijzer Arbeidsmediation. Mijn kracht ligt in mensen motiveren en verbinden en zo te empoweren dat ze weer vooruit kunnen. Want je kunt maar zo in een conflict raken. En hoe mooi is het dan dat je met mediation zo wordt ondersteund dat je het zelf weet op te lossen. De laatste 10 jaar ben ik dan ook als zelfstandige MfN – en ADR geregistreerd mediator.

Hoe pak ik dat aan?

Ik win al snel het vertrouwen van mensen en weet tot de kern door te dringen van waar de schoen wringt. Ik beweeg heel gemakkelijk mee op alle niveaus zonder ook maar iemand aan tafel tekort te doen. Bij mediation kun je in een veilige setting je verhaal kwijt. Want je tekent voor geheimhouding, je bent in een neutrale ruimte en weet dat de mediator onpartijdig is. Er wordt oprecht en zonder oordeel naar je geluisterd. Vaak krijg ik terug van mensen dat het zo ontzettend fijn is dat er eindelijk de rust en ruimte is om goed te verkennen hoe de problemen zijn ontstaan. Vaak gaat het om misverstanden, verkeerde interpretaties of wellicht omdat er geen chemie is. Na de probleemverkenning kijken we wat echt belangrijk is om er samen uit te komen, en dan is de oplossing vaak nabij. Vele deelnemers aan mediation hadden nooit gedacht tot afspraken te komen die realistisch en werkbaar zijn. Dat proces begeleid ik professioneel, efficiënt en met plezier. Uiteraard zorg ik voor een snelle en goede verwerking van alle documenten en afspraken die hiermee gepaard gaan. Ik krijg een vette glimlach als deelnemers opgelucht de deur uit gaan.
LocatieArnhem
Telefoon06-14204246
Emailt.otter@in-z.nlButton contact
Websitewww.in-z.nl

Pascale van Lubeek

Meer over Pascale van Lubeek

Specialist inOnderwijs
Gezondheidszorg
Arbeidsmediation
AchtergrondWie ben ik?

Na 10 jaar als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis te hebben gewerkt, maakte ik de overstap naar het onderwijs. Zestien jaar stond ik als eerstegraads docent Nederlands voor vele bovenbouwklassen havo/vwo in het voortgezet onderwijs. En gedurende 6 jaar gaf ik leiding aan de vakgroep Nederlands. Ik ken de onderwijswereld van binnenuit en weet wat er zich op de werkvloer afspeelt; binnen de organisatie, binnen een team en als professional in contact met leerlingen en ouders. In elke functie is het vervelend om een conflict met anderen te hebben. In het onderwijs kan dit extra belastend zijn, omdat de verhoudingen binnen al die werkrelaties zo verschillend zijn; op het gebied van verantwoordelijkheid, professionaliteit en afhankelijkheid.
Daarna maakte ik de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap; als mediator en als coach. Mijn registratie in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) staat borg voor deskundigheid en kwaliteit.

Wat doe ik?

Als mediator ben ik vooral een procesbegeleider met oprechte aandacht en belangstelling voor deelnemers. Ik zie er scherp op toe dat alle betrokkenen op gelijkwaardige en respectvolle wijze worden gezien en gehoord, waarbij mijn neutraliteit blijft gewaarborgd. Door actief te luisteren hoor ik niet alleen de verhalen die mensen mij vertellen, maar ook hun onderliggende drijfveren en behoeften. Hierdoor kan ik partijen op persoonlijke wijze professioneel begeleiden in het mediationproces. In mij zit een goede balans tussen gevoel en ratio. Hierdoor houd ik in situaties aandacht voor de menselijke kant, zonder het zakelijk aspect uit het oog te verliezen. Ik accepteer mensen zoals ze zijn en laat ze in hun waarde. Eigen verantwoordelijkheid, partijautonomie, vind ik erg belangrijk.

Mijn aanpak

Om een totaalbeeld te krijgen van de kwestie, voer ik eerst individuele intakegesprekken met iedere deelnemer afzonderlijk. Daarna plannen we een eerste gezamenlijke mediationsessie. Als mediator sta ik niet lang stil bij het verleden, maar ben ik juist geïnteresseerd in het heden en motiveer ik partijen om samen naar de toekomst te kijken. Wat hebben mensen nodig om weer samen verder te kunnen of om op een goede manier uit elkaar te gaan? Mijn vragen stel ik niet alleen uit verwondering, maar ook om de werkelijke wensen van mensen te ontdekken. Wat vinden ze echt belangrijk, wat is hun persoonlijke belang en wat is hier het gemeenschappelijk belang? Dankzij mijn aanpak bied ik mensen vaak nieuwe inzichten en perspectieven, waardoor ze op respectvolle wijze weer het gesprek met elkaar kunnen aangaan. En gaandeweg veranderen ruziënde tegenstanders in pratende conflictpartners. Als deelnemers begrip en empathie voor elkaar kunnen opbrengen dan is het vaak nog een kwestie van onderhandelen en ligt een overeenkomst binnen handbereik. Het mooie en bijzondere aan mediation is dat partijen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan de sessies. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het vinden van de beste oplossing, met mij als deskundig procesbegeleider.
LocatieWijchen (Gelderland)
Telefoon06-31078727
Emailpascale@vanlubeekvigilant.nlButton contact
Websitewww.vanlubeekvigilant.nl

Sandra Elzinga

Meer over Sandra Elzinga PhD

Specialist inMediation
AchtergrondWie ben ik?
Ik ben een bioloog en heb jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan aan de UvA. Tijdens mijn promotie kwam ik in aanraking met het geven van onderwijs en ben me daar sindsdien op gaan richten. Het is boeiend om met een biologische achtergrond naar het gedrag van mensen te kijken en te leren hoe je kennis het beste kunt over te dragen. In het voortgezet onderwijs heb ik jaren voor de klas gestaan en didactische en pedagogische trainingen gegeven aan collega’s.
In bijna alle lagen van het voortgezet onderwijs ben ik werkzaam geweest, in meerdere hoedanigheden en verantwoordelijkheden. Ik heb gemerkt dat ik als bioloog snel de samenhang en verbinding zie in een proces, ook in bijvoorbeeld een conflict. Gedurende mijn werkzaamheden heb ik me verdiept in de interactie tussen mensen in conflictsituaties. Door cursussen te volgen en veel te oefenen in de praktijk heb ik veel ervaring opgedaan als begeleider van conflicten.

Wat doe ik?
Het is belangrijk in een conflict dat beide partijen helder maken wat er precies mis is zodat we samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen. Ik heb daarbij een luisterend oor en heb een empathische houding. Mijn aanpak is om zonder oordeel te luisteren, verhelderende vragen te stellen en zo tot de kern van het conflict te komen.
Als mediator begeleid ik het proces en door middel van vragen stellen en kijken naar houding en gedrag probeer ik de angel uit het conflict te halen.

Wat kan ik betekenen?
Doel is om de sfeer op school leefbaarder te maken en medewerkers weer te inspireren, zodat ze weer zin krijgen in het nieuwe schooljaar en nieuwe mogelijkheden zien met een gezamenlijk doel: goede resultaten en plezier in het werk.
Bestuurders en medewerkers van scholen die beseffen dat het klimaat op hun school beter kan en daarvoor wel de steun in de rug door een mediator kunnen gebruiken kunnen mij bellen.

Ik ben een mediator met onderwijservaring en begeleidingskwaliteiten. Mijn doel is gezamenlijk het klimaat op school weer inspirerend en uitdagend te maken voor iedereen.
LocatieAlkmaar
Telefoon06-24224843
Email sandra@BETAonderwijsopmaat.nl Button contact
Websitewww.betaonderwijsopmaat.nl

Gerrie Wisse

Meer over Gerrie Wisse

Specialist in
AchtergrondWie ben ik?
Ik ben geregistreerd mediator. Na de pabo en de lerarenopleiding heb ik Nederlands gestudeerd aan de Radboud Universiteit en heb ik een onderwijsmaster gehaald aan de Universiteit van Leiden. Mijn werkervaring ligt op het gebied van onderwijs, jeugdhulpverlening, communicatie en mediation.

Wat doe ik?
Op dit moment combineer ik mijn mediationpraktijk met een parttime baan als docent Nederlands in de bovenbouw van havo en vwo en daarnaast ben ik als vrijwilliger actief bij het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.
Een van mijn werktreinen als mediator is het onderwijs. Een school of universiteit is een omgeving met een enorme diversiteit aan mensen en belangen. Geen wonder dat het af en toe schuurt. De verwachtingen van de betrokkenen zijn hoog, evenals de eisen die worden gesteld. Conflicten kunnen een enorme impact hebben op de schoolorganisatie, het didactisch-pedagogisch klimaat evenals in de privésfeer.

Wat kunt u van mij verwachten?
Als mediator begeleid ik op een professionele manier het proces van probleem naar oplossing. Door middel van gerichte vragen wordt er gezocht naar de kern van het probleem. Als die kern helder is, kan er gewerkt worden aan een oplossing. Die oplossing kan bestaan uit afspraken die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Soms lukt het niet om het dienstverband voort te zetten. Dan is het van belang het dienstverband te beëindigen op een manier die voor beide partijen acceptabel is.
LocatieMiddelburg
Telefoon
Email gerriewisse@gmail.comButton contact
Website

Willemien van de Wouw

Meer over Willemien van de Wouw

Specialist inArbeidsmediation
AchtergrondIn de afgelopen dertig jaar heb ik brede ervaring opgedaan op het gebied van personeel & organisatie binnen verschillende organisaties – vooral binnen het onderwijs. Ik ben een MfN- registermediator/arbeidsmediator en een creatieve en gedreven HR-professional die gaat voor verbinding. Eerlijk en helder communiceren is de basis voor mijn succes.

Ik sta bij collega’s en opdrachtgevers bekend als iemand die de zaken op een geheel eigen manier aanpakt, flexibel is en succesvol ‘out of the box’ kan denken. Mijn adagium is dan ook: “Voor elk probleem bestaat een oplossing. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.” Door mijn ‘out-of-the-box’-aanpak ben ik in 2010 uitgeroepen tot winnaar van de HR Award Professional.

Het geeft mij energie om bruggen te bouwen tussen mensen waardoor we gezamenlijke doelen bereiken. Als mediator ben ik opgeleid om partijen te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Er is eigenlijk geen terrein waar mediation niet past. Mediation is breed inzetbaar, bijvoorbeeld bij arbeids- en samenwerkingsconflicten. In alle gevallen en sectoren geldt: als partijen bereid én in staat zijn om onder begeleiding van een mediator (weer) naar elkaar te luisteren en zich willen inspannen voor het bereiken van een voor beiden acceptabele oplossing, dan is mediation altijd een optie.

Vaak blijken belangen niet zo tegengesteld als gedacht en ligt een oplossing, die voor beide partijen acceptabel is, binnen handbereik. Ik hoop dan ook dat meer werkgevers/P&O-ers mediation gaan zien als een HR-instrument, dat ingezet kan worden bij arbeidsconflicten en oplopende werkstress / ziekteverzuim kan voorkomen. Vanuit mijn eigen praktijkervaring weet ik dat mediation vaak meer effect heeft dan inmenging door P&O zelf. Dit vanwege de expertise en onafhankelijkheid. Mediation voorkomt dat problemen onderhuids blijven broeien en dat de hele schil rond de betrokkenen last heeft van het conflict.

Bij een arbeidsconflict is vaak na twee of drie gesprekken de angel uit het conflict en ontstaat er weer een werkbare situatie. Als de situatie weer werkbaar wordt, is iedereen winnaar. Hoe mooi is dat ?
LocatieMoergestel
Telefoon06-51587868
Emailinfo@wiwo-hradvies.nlButton contact
Websitewww.wiwo-hradvies.nl

Marjolein Triest

Specialist inMediation
AchtergrondWie ben ik
Mijn naam is Marjolein Triest. Ik ben opgeleid als pedagoog en transactioneel analist. Vanuit mijn ervaring in veranderingsprocessen binnen het onderwijs ben ik geïnteresseerd geraakt in mediation.
In mijn interim functies binnen het onderwijs kom ik regelmatig situaties tegen waarbij mediation zeer helpend is. Niet alleen direct als mediator. Ook bij driegende conflicten maak ik veel gebruik van mediation vaardigheden.
Als lid RvT van een onderwijsinstelling in het primair onderwijs houd ik toezicht op het arbeidsgerelateerde beleid. Mijn motto: achter ieder verwijt zit een verzoek!

Wat doe ik
Ik heb veel ervaring in groepsmediation en conflictbemiddeling. Met enige regelmaat ben ik dagvoorzitter of procesbegeleider bij gesprekken tussen groepen mensen. Ik heb opdrachten gedaan binnen PO, VO, Speciaal onderwijs, MBO en HBO.
Door de verschillende conflicten waarin ik mocht bemiddelen heb ik als bijvangst ervaring opgedaan bij gescheiden wegen van ouders. Mijn achtergrond als familie mediator helpt is hier een prettige aanvulling. Mochten er vragen en onduidelijkheden zijn tussen scholen en ouders over hoe om te gaan met informatie recht en plicht bij gescheiden ouders dan denk ik graag mee.

Wat kan ik voor u betekenen?
Mijn specialisme is conflicten tussen ouders en besturen/directies van scholen. Daarnaast doe ik ook conflict bemiddeling en mediation tussen schoolbesturen en medewerkers en medewerkers onderling. Ik geloof dat ieder mens de hulpbronnen in zich heeft om te komen tot oplossingen. Uiteindelijk willen we allemaal het beste. Helaas is het in een conflict niet altijd meer mogelijk om te handelen vanuit het gemeenschappelijke doel. Door ruimte te maken voor de partijen en te luisteren naar elkaars standpunten lukt het in veel gevallen onder mijn leiding weer in gezamenlijkheid op te trekken naar hetzelfde doel.
LocatieZoetermeer
Telefoon06-51380382
Emailinfo@stapwerk.comButton contact
Websitewww.stapwerk.com

Marianne Brugge

Specialist inMediation
AchtergrondVele jaren werkzaam in het onderwijs. Gestart als leerkracht in het primair onderwijs en in de taak als intern begeleider heb ik veel leerkrachten begeleid. In 2005 ben ik in de functie van directeur leiding gaan geven aan een basisschool. In deze functie genoot ik van het veelvuldig in gesprek gaan met ouders om samen te komen tot de beste mogelijkheden voor de ontwikkeling van hun kind. Nu ben ik werkzaam als bestuurder in het primair onderwijs waardoor ik gesprekken voer met leerkrachten, directeuren en ouders. Ik merk dat als kwesties die er spelen op tafel komen en besproken kunnen worden dat de samenwerking weer op gang kan komen.
Ik nodig u uit om in voorkomende gevallen met mij om tafel te gaan zitten en onder mijn leiding samen aan een oplossing te werken. Een openhartig gesprek over de dingen die er echt toe doen. Ik doe dat gestructureerd en doelmatig, met aandacht voor iedereen en in strikte vertrouwelijkheid. Dat spreekt vanzelf.

Vroegtijdig inschakelen van mediation binnen teams leidt tot verbeterde arbeidsrelaties. Mensen werken met elkaar en er ontstaan patronen zonder dat daar iemand schuldig aan is. Toch kunnen er irritaties ontstaan waar moeilijk de vinger op te leggen is. Bij teammediation komen deze kwesties boven.
LocatieBest
Telefoon06-54927420
Email
Website

Nicole Schuring

Specialist inMediation
Team mediation
Herstelcirkels
AchtergrondWie ben ik?
Mediator bij (team)conflicten en samenwerkingsissues. Professioneel en persoonlijk. Socioloog en oud docent economie. Werkzaam in de onderwijsbranche, in de (semi)publieke en private sector.

Onderwijs is een onmisbaar fundament is in de samenleving. Er werken mensen die met idealisme en vakmanschap een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van onze kinderen en daarmee aan een betere samenleving. Hoe mooi om hieraan bij te dragen en de onderwijsgemeenschap te laten ervaren dat het mogelijk is om constructief met conflicten om te gaan.

Wat doe ik?
Mediation tussen collega’s, tussen docent en directeur, binnen teams, tussen bestuur en Raad van Toezicht, als er conflicten zijn met ouders, tussen schoolteam en directeur of met de GMR/MR. Verder begeleid ik scholen bij teamontwikkeling, coach ik directeuren bij verandertrajecten en fusies, geef ik intervisie en verzorg ik trainingen op het gebied van conflicthantering, leiderschap en verandermanagement.

Mijn aanpak
Ik kijk vooral wat er zich tussen mensen afspeelt. Daarbij breng ik veiligheid en kom ik dichtbij. Door vragen te stellen, emoties concreet te maken en aandacht voor waar het jou raakt, ontstaat beweging. Met positieve energie, creativiteit in oplossingsrichtingen en het serieus nemen van wat er speelt, weet ik de spanning in het conflict te verkleinen. In plaats van het maken van oorzaak-gevolg-schuld-analyses, probeer ik zicht te krijgen op patronen die niemand gewild heeft, maar die toch iedereen in zijn greep lijken te hebben. Het vanuit verschillende posities naar het conflict te kijken helpt bij het behalen van een duurzaam succesvol resultaat.
LocatieRotterdam
Telefoon06-20612194
Email nicole@nicoleschuring.nlButton contact
Websitewww.nicoleschuring.nl

Zakia Luitwieler

Specialist inMfN Registermediator
Docent Frans
AchtergrondIk heb een jurisdische achtergrond en als jurist, ben ik betrokken geweest bij alle zakelijke en samenwerkings- aspecten van een (internationale) organisatie. De overstap naar mediation heb ik gemaakt vanwege de menselijke en communicatie dimensie in het oplossen van conflicten. Als MfN Registermediator, wil ik mensen in beweging brengen en de onderlinge communicatie herstellen of verbeteren zodat zij elkaar kunnen vertellen waar het hun werkelijk om gaat. Er ontstaat dan over en weer begrip en er komt ruimte en bereidheid om samen te kijken naar een bevredigende oplossing voor hun conflict.

Ik bemiddel in verschillende sectoren, in conflicten waar mijn interesse, affiniteit en ervaring samen komen: in arbeids- en samenwerkings conflicten, zakelijke conflicten, conflicten tussen buren en conflicten in het onderwijs.

In het onderwijs, gaat het vaak over geschillen over communicatie, samenwerking en verantwoordelijkheden tussen werknemers onderling, werknemers en leiding, directie en medezeggenschapsorganen, en ook tussen ouders en school.

Als docent Frans, weet ik wat er speelt in het onderwijs en de gevolgen van miscommunicatie en wrijvingen tussen leerkrachten en binnen teams. De impact op het functioneren en welzijn van docenten en leerlingen kan aanzienlijk zijn. Zeker in het onderwijs, is het belang om een conflict snel en duurzaam op te lossen groot, gezien de kwaliteitsmissie en de duur van de aangegane relatie.

Aan de mediation tafel, geef ik de rust en de ruimte aan partijen om hun conflict goed te bespreken en samen naar oplossingen te kijken waar zij achter staan.

Ik bemiddel in het Nederlands en ook in het Engels.
LocatieWoerden
Telefoon06-18656694
Emailinfo@mediation-works.nlButton contact
Websitewww.mediation-works.nl

Jannie Baron

Specialist inMediation
AchtergrondWie ben ik?
Mijn loopbaan ben ik begonnen als leerkracht en reeds snel ging ik de uitdaging aan als aanjager van projecten en in de jaren daarna heb ik mij ontwikkeld tot all round onderwijsmanager. Mijn kennis en ervaring zet ik in als troubleshooter en regelmatig help ik teams die - om wat voor reden ook - zijn vastgelopen een nieuwe koers te vinden. Zo wist ik een team dat al jarenlang worstelde met een negatieve, stagnerende cultuur op weg te helpen naar een professionele cultuur, waarin mensen elkaar aanspreken op hun gedrag en met en van elkaar willen leren. Wat mij drijft is mijn geloof in goede bedoelingen van mensen en dat het jammer is dat er zoveel misverstanden zijn, omdat mensen niet op de juiste manier met elkaar in gesprek gaan. Door goede vragen te stellen wordt het leven zoveel mooier en simpeler. Verder geef ik trainingen op het gebied van communicatie en coaching en word ik regelmatig geroemd vanwege mijn inzicht in de kwaliteiten van mensen, zodat mensen het beste uit zichzelf naar boven halen.

Wat doe ik?
De meeste ervaring heb ik met conflicten in het onderwijs en dan ga ik op zoek naar de triggers onder het conflict, wat heeft je geraakt en wat kan jij er aan doen en wat heb je nodig om de relatie te herstellen. Door mijn manier van vragen stellen, voelen mensen zich op hun gemak en stellen zich open om naar oplossingen te zoeken. Voor de start van de mediation voer ik altijd een gesprek met de partijen, om elkaar zo alvast een beetje te leren kennen.

Wat kan ik voor u betekenen?
Tot mijn doelgroep behoren ouders, leraren, directeuren, eigenlijk alle mensen die in het onderwijs werkzaam zijn of daarbij betrokken zijn.
Mijn doelgroep voelt zich vaak niet gehoord, niet serieus genomen of heeft functioneringsproblemen of een arbeidsconflict.

Mijn aanpak is:
- Aparte intake
- Doelen van de bijeenkomst zijn helder
- Een ieder krijgt de gelegenheid om zijn/haar verhaal te doen
- Met respect voor de partijen en in een veilige setting, geef ik de grenzen aan
- Mijn vragen zetten aan tot reflectie
- Nieuwsgierig en verrassend
- Er wordt nazorg geboden

Het resultaat is:
- snel komen tot de kern van het conflict, waar zit de pijn/de emotie
- partijen zijn bereid om samen tot een oplossing te komen
- mensen krijgen inzicht, hoe zij invloed op hun eigen situatie hebben en komen los van hun emotie
- de relatie wordt hersteld, het conflict opgelost
LocatieAnna Paulowna
Telefoon06-21630044
Email j.baron7777@gmail.comButton contact
Website