Sandra Elzinga

Meer over Sandra Elzinga PhD

Specialist inMediation
AchtergrondWie ben ik?
Ik ben een bioloog en heb jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan aan de UvA. Tijdens mijn promotie kwam ik in aanraking met het geven van onderwijs en ben me daar sindsdien op gaan richten. Het is boeiend om met een biologische achtergrond naar het gedrag van mensen te kijken en te leren hoe je kennis het beste kunt over te dragen. In het voortgezet onderwijs heb ik jaren voor de klas gestaan en didactische en pedagogische trainingen gegeven aan collega’s.
In bijna alle lagen van het voortgezet onderwijs ben ik werkzaam geweest, in meerdere hoedanigheden en verantwoordelijkheden. Ik heb gemerkt dat ik als bioloog snel de samenhang en verbinding zie in een proces, ook in bijvoorbeeld een conflict. Gedurende mijn werkzaamheden heb ik me verdiept in de interactie tussen mensen in conflictsituaties. Door cursussen te volgen en veel te oefenen in de praktijk heb ik veel ervaring opgedaan als begeleider van conflicten.

Wat doe ik?
Het is belangrijk in een conflict dat beide partijen helder maken wat er precies mis is zodat we samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen. Ik heb daarbij een luisterend oor en heb een empathische houding. Mijn aanpak is om zonder oordeel te luisteren, verhelderende vragen te stellen en zo tot de kern van het conflict te komen.
Als mediator begeleid ik het proces en door middel van vragen stellen en kijken naar houding en gedrag probeer ik de angel uit het conflict te halen.

Wat kan ik betekenen?
Doel is om de sfeer op school leefbaarder te maken en medewerkers weer te inspireren, zodat ze weer zin krijgen in het nieuwe schooljaar en nieuwe mogelijkheden zien met een gezamenlijk doel: goede resultaten en plezier in het werk.
Bestuurders en medewerkers van scholen die beseffen dat het klimaat op hun school beter kan en daarvoor wel de steun in de rug door een mediator kunnen gebruiken kunnen mij bellen.

Ik ben een mediator met onderwijservaring en begeleidingskwaliteiten. Mijn doel is gezamenlijk het klimaat op school weer inspirerend en uitdagend te maken voor iedereen.
LocatieAlkmaar
Telefoon06-24224843
Email sandra@BETAonderwijsopmaat.nl Button contact
Websitewww.betaonderwijsopmaat.nl