COM is de sparringpartner voor conflictpreventie in het onderwijs

Het kan zijn dat er niet direct sprake is van een conflict, maar dat er wel iets gaande is in de samenwerking op school. Misschien speelt er een moeizame relatie tussen personen of binnen het team. Of je wil meer fundamenteel iets doen op school in hoe er met conflicten wordt omgegaan. Of er is onrust onder de ouders en je krijgt de vinger er niet achter.

Dan kan (team)coaching, training, beleidsondersteuning, peermediaton of een herstelgerichte systeem coaching een betere oplossing zijn dan mediation. De meeste van onze mediators zijn vaak ook op andere wijze werkzaam in het onderwijsveld. Als je iets wilt rond thema’s als conflict, onrust, herstel, ook dan kun je ons benaderen.

Het COM levert maatwerk trajecten. Onderstaand meer informatie over de verschillende activiteiten die wij bieden ter preventie van conflicten:
Peermediation
Herstelcirkels
Conflictcoaching. Beleidsondersteuning of coaching bij conflicten en conflicthantering. Onafhankelijke gespreksleiding

Wil je advies over welke dienst in jouw situatie het beste past? Of wil je weten wiens expertise het beste aansluit bij je vraag? Stel jouw vraag dan via ons contactformulier of bel met één van onze bestuursleden. Zij helpen u verder.

“Het hele team zal last hebben van de stress die een conflict tussen twee of meer mensen oplevert”

“COM mediators kennen het vakjargon”