Peermediation

Leerlingen kunnen heel goed hun eigen problemen oplossen

Ruzies tussen leerlingen, pesten, vechten, het komt helaas op alle scholen voor!
Na de afgelopen coronajaren zelfs meer dan ooit! Wat kun je doen om deze conflicten geweldloos op te lossen? Hoe kan die aanpak zodanig in het schoolbeleid worden opgenomen dat het werkt en blijft werken?

Peermediation is een aanpak voor scholen, waarbij leerlingen als onpartijdige bemiddelaars andere leerlingen begeleiden bij het oplossen van hun ruzies.
Deze peermediators worden getraind in conflictvaardigheden. Ze zijn daarbij verantwoordelijk voor het proces, níet voor de oplossing. De ruziemakers bedenken zelf oplossingen en kiezen samen de beste optie voor hun conflict. Leerlingen leren zo dat er oplossingen zijn, waarbij beide partijen het gevoel hebben te winnen. Dit is een leer- en levenservaring van grote waarde.

In onderstaand filmpje wordt de waarde van peermediation toegelicht.

Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van leerlingbemiddeling niet alleen de leer- en werkomgeving op school veiliger maakt, maar ook dat schoolprestaties verbeteren. Verder bevordert peermediation de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden van leerlingen. Dat docenten hierdoor meer tijd hebben voor lesgeven, is een belangrijk bijkomend voordeel.

De aanpak
De invoering van peermediation begint met een gratis introductiegesprek (1 uur) met toelichting op het trainingstraject. Het traject bevat verschillende modules die naar keuze kunnen worden afgenomen. Een aantal modules zijn essentieel:

  • Training peermediation voor teamleden die gaan verwijzen (4 dagdelen);
  • Training peermediation voor leerlingen die gaan bemiddelen (5 dagdelen);
  • Terugkomdag na 6 maanden voor vragen en voortgang (1 dagdeel).


Deskundige mediators van Centrum Onderwijs Mediation geven de training. Zij hebben allemaal een achtergrond in het onderwijs, zijn ervaren en bekend met peermediation en ze bieden maatwerk voor elke onderwijsvorm op elk niveau.  

Het is belangrijk dat de invoering van peermediation aansluit bij het pedagogische beleid van de school. Daarnaast is het essentieel dat er tijd en geld voor wordt vrijgemaakt om deze vorm van leerlingbemiddeling in school te implementeren. Het aanstellen van een coördinator is nodig om de peermediators te begeleiden en continuïteit van het project te waarborgen.

Centrum Onderwijs Mediation biedt u mediators die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van scholen op dit gebied. Zij verzorgen trainingen aan leraren en leerlingen, en ondersteunen de school als geheel. Wilt u peermediation invoeren op uw school? Wij brengen u graag in contact met één van onze mensen.

“Een conflict los je op met een dialoog”