Peer mediation

Leerlingen kunnen heel goed hun eigen problemen oplossen

Ruzies tussen leerlingen, pesten, vechten, het komt helaas op alle scholen voor!
Wat kunnen we doen om deze conflicten geweldloos op te lossen? Hoe kan die aanpak zodanig in het schoolbeleid opgenomen worden dat het werkt en blijft werken?

Peer mediation is een aanpak waarbij leeftijdsgenoten worden getraind in conflictvaardigheden en geselecteerde leerlingen getraind in het oplossen van conflicten tussen medeleerlingen. De peermediators, de leerlingen die een conflict hebben, maar ook de klasgenoten leren dat er een oplossing te vinden is, waarbij beide partijen het gevoel hebben te winnen. Dit is een leer- en levenservaring van grote waarde.

In onderstaand filmpje wordt de waarde van peer mediation toegelicht.

Uit onderzoek blijkt dat de schoolprestaties verbeteren als het klimaat op school emotioneel veilig is voor leerlingen. Niet verwonderlijk; elke leraar weet hoeveel energie van leerlingen en leraren er gaat zitten in half of niet opgeloste ruzies die elk moment weer op kunnen laaien.

Centrum Onderwijs Mediation biedt u mediators die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van scholen op dit gebied. Zij verzorgen trainingen aan leraren en leerlingen, en ondersteunen de school als geheel. Wilt u peer mediation invoeren op uw school? Wij brengen u graag in contact met één van onze mensen.

De aanpak

In het basisonderwijs worden altijd eerst de leraren getraind volgens het principe train-de-trainer. Zij leren om de kinderen vaardigheden te leren om zelf hun ruzies op te lossen. Als dit in de schoolcultuur zijn plaats heeft gekregen, kunnen er leerlingen van de hoogste groepen (vanaf groep 6) tot peermediator worden opgeleid.

In het voortgezet onderwijs, ROC’s, HBO en Universiteiten kan ervoor gekozen worden direct peermediators op te leiden. Hierbij is het wel van belang dat het project door de hele school wordt gedragen. Het is een vereiste om een veiligheidscoördinator op school te hebben, die tot speciale taak heeft de (sociale) veiligheid van de school te bevorderen en meer specifiek, de inbedding van peer mediation in de school te laten slagen.

“Een conflict los je op met een dialoog”