VOLG ONS OP:

de mediators

Pascale van Lubeek

Specialist in: Onderwijs, Gezondheidszorg, Arbeidsmediation

Na 10 jaar als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis te hebben gewerkt, maakte ik de overstap naar het onderwijs. Zestien jaar stond ik als eerstegraads docent Nederlands voor vele bovenbouwklassen havo/vwo in het voortgezet onderwijs. En gedurende 6 jaar gaf ik leiding aan de vakgroep Nederlands. Ik ken de onderwijswereld van binnenuit en weet wat er zich op de werkvloer afspeelt; binnen de organisatie, binnen een team en als professional in contact met leerlingen en ouders. In elke functie is het vervelend om een conflict met anderen te hebben. In het onderwijs kan dit extra belastend zijn, omdat de verhoudingen binnen al die werkrelaties zo verschillend zijn; op het gebied van verantwoordelijkheid, professionaliteit en afhankelijkheid.
Daarna maakte ik de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap; als mediator en als coach. Mijn registratie in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) staat borg voor deskundigheid en kwaliteit.

Wat doe ik?

Als mediator ben ik vooral een procesbegeleider met oprechte aandacht en belangstelling voor deelnemers. Ik zie er scherp op toe dat alle betrokkenen op gelijkwaardige en respectvolle wijze worden gezien en gehoord, waarbij mijn neutraliteit blijft gewaarborgd. Door actief te luisteren hoor ik niet alleen de verhalen die mensen mij vertellen, maar ook hun onderliggende drijfveren en behoeften. Hierdoor kan ik partijen op persoonlijke wijze professioneel begeleiden in het mediationproces. In mij zit een goede balans tussen gevoel en ratio. Hierdoor houd ik in situaties aandacht voor de menselijke kant, zonder het zakelijk aspect uit het oog te verliezen. Ik accepteer mensen zoals ze zijn en laat ze in hun waarde. Eigen verantwoordelijkheid, partijautonomie, vind ik erg belangrijk.

Mijn aanpak

Om een totaalbeeld te krijgen van de kwestie, voer ik eerst individuele intakegesprekken met iedere deelnemer afzonderlijk. Daarna plannen we een eerste gezamenlijke mediationsessie. Als mediator sta ik niet lang stil bij het verleden, maar ben ik juist geïnteresseerd in het heden en motiveer ik partijen om samen naar de toekomst te kijken. Wat hebben mensen nodig om weer samen verder te kunnen of om op een goede manier uit elkaar te gaan? Mijn vragen stel ik niet alleen uit verwondering, maar ook om de werkelijke wensen van mensen te ontdekken. Wat vinden ze echt belangrijk, wat is hun persoonlijke belang en wat is hier het gemeenschappelijk belang? Dankzij mijn aanpak bied ik mensen vaak nieuwe inzichten en perspectieven, waardoor ze op respectvolle wijze weer het gesprek met elkaar kunnen aangaan. En gaandeweg veranderen ruziënde tegenstanders in pratende conflictpartners. Als deelnemers begrip en empathie voor elkaar kunnen opbrengen dan is het vaak nog een kwestie van onderhandelen en ligt een overeenkomst binnen handbereik. Het mooie en bijzondere aan mediation is dat partijen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan de sessies. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het vinden van de beste oplossing, met mij als deskundig procesbegeleider.

inschrijven nieuwsbrief