Uw probleem online oplossen

Online mediation is een prima alternatief om conflicten online op te lossen. Zeker als wegens omstandigheden of persoonlijke wensen er geen live mediations gehouden kunnen worden.

We starten de mediation met een individueel online voorgesprek met beide partijen afzonderlijk. Daarin maken we kennis en bespreken we de kwestie, de verwachtingen en de spelregels voor mediation. Voordat de gezamenlijke bijeenkomst van start gaat, wordt door beide deelnemers de mediation overeenkomst ondertekend en via de mail of post teruggestuurd. Vanaf dat moment is geheimhouding gewaarborgd.

De gezamenlijke bijeenkomsten vinden online plaats of via fysieke bijeenkomsten. In een gesprek met u bespreken we de wensen en mogelijkheden wat dit betreft. Bij deze online mediation overlegt COM met u welke online tool gewenst is (Skype, Zoom, Teams et cetera). Vervolgens worden de contactgegevens en de uitnodigingslink gedeeld. Op het afgesproken moment logt de mediator in en begint het gesprek met de deelnemers. De mediator is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het proces.

Het verschil tussen een video mediation en een fysieke mediation aan tafel is niet zo groot. We kunnen elkaar gewoon zien. Er is iets meer regie op de communicatie nodig vanuit de mediator om het gesprek ordelijk te laten verlopen. Daarnaast zal de mediator ook iets explicieter vragen naar de non-verbale communicatie en of het proces nog loopt volgens verwachtingen. Voordelen zijn dat er geen reistijd is, het iets minder ‘spannend’ is omdat we niet in dezelfde ruimte zitten en dat we snel aan de slag kunnen met het oplossen van het conflict.