VOLG ONS OP:

blog

Centrum Onderwijs Mediation

Ondersteunpunt passend onderwijs biedt kansen

In 2014 is passend onderwijs ingevoerd, met als doel om ouders en kinderen beter te begeleiden in het aanbieden, zoeken en vinden van passend onderwijs. In de praktijk gaat dit niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig is er nu het oudersteunpunt voor passend onderwijs, waar ouders en kinderen terecht kunnen voor informatie en steun.

Uit de landelijke evaluatie door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (‘Beleidsnota evaluatie passend onderwijs[1], november 2020) blijkt dat de informatievoorziening en ondersteuning op het gebied van passend onderwijs nog niet overal op orde is en dat ouders en kinderen zich onvoldoende gehoord en gesteund voelen in hun zoektocht naar een passende onderwijsplek.

Taken van het steunpunt
Dit leidt, in sommige gevallen, tot conflicten tussen school en ouders. En kan zelfs leiden tot het thuis komen te zitten van de leerling. Het kind is hiervan altijd de dupe. Het OCW verplicht samenwerkingsverbanden (SWV) een onafhankelijk oudersteunpunt in te richten en samenwerkingsverbanden krijgen de expliciete taak om ouders en leerlingen onafhankelijk te informeren en te adviseren over passend onderwijs. Dit steunpunt heeft drie taken:

  • Informeren
  • Steunen
  • Signaleren

Complexe zoektocht
De zoektocht van ouders naar passend onderwijs is complex. Met name op het moment dat er meerdere partijen in beeld komen, overdracht naar andere professionals/zorgpartijen plaatsvindt of een overgang naar een andere school ontstaat. Conflicten liggen daarbij op de loer. Mediation wordt ingezet als partijen (dus: ouders, school, de professionals van het samenwerkingsverband) er samen niet meer uitkomen. Luisteren naar elkaar, elkaars belangen erkennen (en begrijpen) en samen zoeken naar een oplossing. Dat is wat mediation kan betekenen.

Mooie kans
Door onbekendheid met de mogelijkheden van mediation en (in sommige gevallen) de onwil om een onafhankelijke derde in te schakelen, gebeurt dit nog niet vaak genoeg. Als onderwijsmediators zien wij de inzet van een oudersteunpunt als een mooie kans om de stap naar mediation gemakkelijker te maken en de drempel om echt tot een oplossing te komen te slechten. We zijn er blij mee! Kijk voor meer informatie op  de website ‘Steunpunt passend onderwijs‘.

[1] OCW, Nov.2020: Beleidsnota evaluatie passend onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

inschrijven nieuwsbrief