VOLG ONS OP:

de mediators

Marianne Bovee

Specialist in: Mediation en extern vertrouwenspersoon

Lange tijd heb ik binnen het onderwijs in zeer uiteenlopende functies gewerkt zoals docent, mentor, onderwijs- en examenontwikkelaar, teamleider en directeur. In die functies heb ik gesprekken gevoerd en begeleid over bijvoorbeeld samenwerkingen binnen teams, zorgen van ouders of met andere stakeholders. Ik gaf leiding aan meerdere teams en ontwikkeltrajecten. 

Mijn basisopleiding is een lerarenopleiding aan de Hogeschool Utrecht. Vervolgens heb ik de master Onderwijskundig Ontwerp en Advisering behaald aan de Universiteit Utrecht. Daarna heb ik aan de UU de executive master Management van Publieke Vraagstukken gevolgd in masterclasses. Ik ben bekend met de complexiteit van het onderwijs. Hier groeide het plan mij volledig te richten op gespreks- en procesbegeleiding. Als feedback krijg ik vaak te horen dat ik rust breng aan tafel, oprecht geïnteresseerd ben, vragen stel die ertoe doen en krachtig samenvat. 

Wat doe ik?
Ik ben MfN Registermediator met een  specialisatie arbeidsmediation. Daarnaast ben ik LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon en opgeleid in het uitvoeren van onderzoek naar onder andere integriteitskwesties. Uit die situaties heb ik speciale interesses ontwikkeld voor het voeren van vroegtijdige mediations, mediation bij verzuim of re-integratie, onderwijsmediation , medezeggenschapsmediation en familie- en relatiesituaties zoals bijvoorbeeld binnen samengestelde gezinnen. 

Wat kan ik voor u betekenen?
Binnen uw organisatie kan ik als mediator gesprekken rondom (team)conflicten begeleiden, als extern vertrouwenspersoon optreden en in tal van situaties gespreksleider zijn. Aan tafel maak ik ruimte om de ander écht te horen.

inschrijven nieuwsbrief