Herstelcirkels

Compassievol omgaan met conflicten

Over het algemeen beschouwen wij een conflict als iets onaangenaams, iets engs ook waar we zoveel mogelijk vandaan willen blijven. We sussen, onderdrukken of negeren het vaak. Als we geen bewuste keuze maken over hoe we met conflicten om willen gaan, vervallen we meestal in een gangbaar reactiepatroon van vergelding, genoegdoening of straffen. We zoeken naar een evenwicht in pijn: wie deed het verkeerd, wie heeft schuld?

Herstelcirkels ziet een conflict als een signaal dat er iets niet goed is. De onderliggende gedachte is dat conflicten net zo bij het dagelijks leven horen als eten en slapen. Conflicten wijzen erop dat er iets in de verhoudingen veranderd is dat aandacht behoeft. Vanuit dit perspectief is ontkennen juist contraproductief; we laten signalen lopen dat er iets niet in balans is, dat er iets is dat om een antwoord vraagt. Veel ruis is een teken van veel onbegrip. Hoe eerder signalen van spanning worden opgepakt, hoe groter de kans om een adequaat antwoord te vinden en – al dan niet samen – verder te kunnen.

Herstelcirkels is een andere manier om met conflicten om te gaan binnen een gemeenschap; om conflicten te herstellen. Dat kan een familie zijn, een vereniging, een kerk, een wijk, een organisatie, een school.

Herstelcirkels maakt gebruik van een specifieke vorm van dialoog, waarin alle betrokkenen de gelegenheid krijgen zichzelf volledig te uiten in hun behoeften, hierin gehoord te worden en de ander(en) te horen.

Meer weten over herstelcirkels? Het COM werkt hiervoor samen met Stichting Herstelcirkels, waaraan een aantal van onze mediators is verbonden. Wilt u meer weten neem dan contact op met Jannie Kieft.

Je kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen.

“Mensen voelen zich gehoord”

Meer weten over herstelcirkels?