VOLG ONS OP:

herstelcirkels

Over het algemeen beschouwen wij een conflict als iets onaangenaams, iets engs waar we zoveel mogelijk vandaan willen blijven. We sussen, onderdrukken of negeren het liever dan dat we het aangaan. Als we geen bewuste keuze maken over hoe we met conflicten willen omgaan, vervallen we meestal in een gangbaar reactiepatroon van vergelding, genoegdoening of straffen.

We zoeken naar een evenwicht in pijn: wie deed het verkeerd, wie heeft schuld?

Conflicten horen net zo bij het dagelijks leven als eten en slapen. Ze wijzen erop dat er iets in de verhoudingen is veranderd dat aandacht behoeft. Vanuit dit perspectief is ontkennen juist contraproductief; we laten signalen lopen dat er iets is dat om een antwoord vraagt. Hoe eerder signalen van spanning worden opgepakt, hoe groter de kans om een adequaat antwoord te vinden en – al dan niet samen – verder te kunnen.

Herstelcirkels is een werkwijze die erop is gericht om voorbij het conflict te komen. Daarbij kan het gaan om een familie, een vereniging, een wijk, een organisatie of een school. Hierbij maken we gebruik van een specifieke vorm van dialoog, waarin alle betrokkenen de gelegenheid krijgen om: zichzelf volledig te uiten in hun behoeften, hierin gehoord te worden en de ander(en) te horen. Met als uiteindelijk doel om het conflict uit de wereld te helpen.

Meer weten?

Meer weten over herstelcircels? Neem contact met ons op.

inschrijven nieuwsbrief