COM kan iets voor jou betekenen

  • – Als je werkzaam bent in het onderwijs (OP of OOP)
  • – Als je directeur bent 
  • – Als je ouder bent van een leerling op school
  • – Als je leerling bent
  • – Als je buurtbewoner bent van een school
  • – Als je bestuurder bent
  • – Als je in MR/GMR/OR zit