Peer-mediation

Hoogleraar Maurits Barendregt zei het al in 2006(!), in zijn nieuwjaarsessay voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling: “Kinderen komen gepokt en gemazeld in kennis en vaardigheden de arbeidsmarkt op. Maar het allerbelangrijkste wat ze nodig hebben in deze maatschappij: de vaardigheid om relaties aan te gaan en te onderhouden, dat moeten ze zelf maar uitzoeken”. Tien jaar later herhaalden David Reybroeck en Thomas d’Ansembourg het nog eens in ‘Vrede kun je leren’ (2016): “Voor alle vaardigheden die we willen leren gaan we op  ‘les’, voor alles hebben we een diploma nodig. Behalve voor die ene vaardigheid die aan de basis van alle welzijn ligt: hoe kunnen we verbinding met anderen bereiken en bewaren. Maar ook dat valt te leren”. Sinds 2006 is de competentie om relaties te kunnen aangaan en te kunnen onderhouden alleen maar belangrijker geworden om te kunnen functioneren in de maatschappij. Wij zijn er zeker van dat Lees meer …

Ja-knikker

Een conflict dat me nog helder voor de geest staat is dat van ouders Peter en Karin over de combiklas waarin hun dochter Iris zat. De ouders waren daar niet gelukkig mee, omdat zij ervan overtuigd waren dat hun dochter werd gepest. Eerst spraken zij met het verantwoordelijke teamlid, maar dat resulteerde in niets. Ook een gesprek met de IB’er, waar Iris vorig jaar bij in de klas zat, leverde niet het gewenste inzicht op. Een gesprek met de schoolleider werd afgezegd, omdat hij een “ja-knikker” zou zijn en ook van de bestuursleden verwachten de ouders niets, omdat ook zij onder één hoedje speelden. Op een gegeven moment werd alle aangeboden hulp als partijdig afgedaan en was het wantrouwen compleet. Ik werd als mediator ingeschakeld en sprak eerst met de ouders. Daarna volgde een gesprek met het betreffende teamlid van wie ik een volstrekt tegenovergesteld beeld van de situatie kreeg. Lees meer …