Aanpak mediation

Als je mediation wilt gebruiken bij een moeizame samenwerkingsrelatie of  conflicten, dan brengen wij je in contact met drie mediators. Drie, omdat we de ervaring hebben dat het belangrijk is dat de deelnemers aan de mediation een keuze hebben. De ene partij kiest drie mediators en de andere partij kiest uit deze drie mediators zijn voorkeur. Zo hebben beide partijen dus een keuze.

De gekozen COM-mediator neemt met beide partijen contact op voor een intakegesprek. Doel is om kennis te maken, uitleg te geven over mediation en om iets te horen over de problematiek die wordt ervaren. Het is belangrijk dat beide partijen het vertrouwen hebben dat de mediator het conflict goed kan begeleiden. De mediator is vanaf het intake-gesprek al aan geheimhouding gehouden.

Daarna vindt er een aantal gesprekken plaats met beide partijen onder leiding van de mediator. Bij aanvang van het eerste gesprek wordt een mediation overeenkomst getekend. Vanaf dat moment is geheimhouding gewaarborgd. Vervolgens worden beide partijen uitgenodigd te onderzoeken waar het conflict eigenlijk over gaat en welke behoeften er onder de standpunten liggen. Als alles op tafel ligt en de belangen helder zijn zoeken partijen onder leiding van de mediator naar oplossingen die aan de belangen van beide partijen tegemoetkomt.

Aan het slot van de mediation worden afspraken schriftelijk vastgelegd. Deze afspraken zijn bindend.