Welkom bij het COM

Het COM (Centrum Onderwijs Mediation) is een landelijk netwerk van ervaren mediators met bijzondere expertise op het gebied van onderwijs.

Het COM helpt scholen, ouders en leerlingen bij het oplossen van hun schoolgerelateerde conflicten.

Het COM kan iets betekenen voor:

 • Personeel (OP of OOP).
 • Directies.
 • Ouders.
 • Leerlingen.
 • Bestuurders.
 • MR/GMR/OR.

Wat is de kracht van het COM?

 • Wij zijn ervaren MfN registermediators.
 • Wij hebben ervaring als mediator in het onderwijs.
 • Wij hebben kennis van de branche en kennis van specifieke onderwijsregelingen.
 • COM bewaakt de kwaliteit van zijn mediators (toetsing, leermeester/gezel/intervisie).
 • COM kent landelijke dekking.
 • COM levert mediators met expertise die bij het conflict ‘past’ (bijvoorbeeld communicatief/pedagogisch/bestuurlijk/juridisch).
 • COM mediators ondersteunen elkaar.
 • COM-mediators zijn breed georiënteerd op het vak. Zij treden op als docent in trainingen, als auteur in toonaangevende publicaties, als peer reviewer voor de beroepsgroep.

Wat biedt het COM?

 • Mediation (team-mediation).
 • Peer Mediation.
 • Herstelcirkels.
 • Trainingen en workshops voor professionals die te maken krijgen met conflicten (bijvoorbeeld leerkrachten, interne begeleiders, vertrouwenspersonen, directieleden).
 • Beleidsondersteuning of coaching bij conflicten en conflicthantering.
 • Onafhankelijke gespreksleiding.

Het COM werkt volgens de regels van het MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Onze mediators zijn MfN registermediator. Dit betekent dat zij voldoen aan de MfN-kwaliteitseisen en werken onder de door de MfN vastgestelde condities.

Het Centrum Onderwijs Mediation is bereikbaar via het contactformulier op deze website.

Als u liever persoonlijk telefonisch contact opneemt, kunt u zich wenden tot de volgende bestuursleden:

Mevrouw Jannie Kieft: 06-28072506

De heer Harmen Dijkstra: 06-53632928

U kunt zich ook direct tot de mediator van uw keuze wenden.